• Üniversite Adı YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin peyzaj veya İç mimarlık bölümü lisans mezunu olup, alanında en az 5 yıl ders verme deneyime sahip olmak.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Alanında En az 5 yıl ders verme deneyimi olmak.

MUAFİYET
a) Doktorasnı tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)’den,
c) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.



BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu
2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
7. ALES Belgesi.
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10. Lisans Transkripti.
11. En az 5 yıl Akademik deneyimin olduğunu belirten belge.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokuluna, Başvuru formuyla birlikte istenilen
belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)
3- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.





BAŞVURU ADRESİ:

Yalova Üniversitesi
Yalova Meslek Yüksekokulu
Bağlarbaşı Mah. Mehmet Duman Caddesi
77100 YALOVA

Tel. 0226 811 50 38-39
Faks: 0226 812 2979