• Üniversite Adı MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olmak.

T.C.
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Yabancı Diller Eğitim Merkezi’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce Okutman alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES’den ilgili puan türünden en az 85 puan almış olmak,

c) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 95 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


ÖZEL ŞARTLAR

a) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olmak.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

c) Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

d) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak,4’lük not sisteminin

100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

e) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ
Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 9 Eylül 2011 Cuma saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.