• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 7

Üniversitelerin Edebiyat, Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Yabancı dille ile ilgili bölümlerinden en az Lisans Diplomasına sahip olup, ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 32

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.