• Üniversite Adı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 4

Elektronik, Elektrik, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri Mezunu Olup, Sanallaşma Teknolojileri, Microsoft ve Unix/Linux Sistemleri Yönetimi ve Network Güvenliği Konusunda Deneyimli

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19.09.2009 tarihli ve 27354 – 09.03.2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak Uzman atamalarında, adaylar lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR

Uzman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) En az lisans mezunu olmak,

b)Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

3- MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

4- BAŞVURU

a) Adaylar şahsen veya postayla başvurabileceklerdir..

b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeyle yapılan başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları http://www.bayar.edu.trweb adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebligat nitelğinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.d) Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi ,

- Nüfus Cüzdan Sureti,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi, (Aslı veya onaylı sureti)

- Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları (2 Takım)5- NOT

a)Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

b)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) Bütün adayların ilan edilen kadro derecesinin atanma şartlarını taşıyor olması gerekir. (Dördüncü derece kadroya atanabilmek için yeterli Kamu hizmetine sahip olmak)ADRES :

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

İstasyon Mevki MANİSA

45040