• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Uluslararası İlişkiler alanında enaz Doktora mezunu olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya TOBB ETÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından 100 puan üzerinden en az 75 puan almış olmak.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur

Özel Şartlar:.
* Uluslararası İlişkiler alanında en az doktora mezunu Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih alanında en az 5 farklı ders vermiş olmak, en az 2 yıllık ders verme tecrübesi olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf (2 Adet), KPDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı), Diploma Fotokopileri < Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (Varsa), Doktora/Uzmanlık Belgesi, Lisans Diploması > ve Varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.