• Üniversite Adı ORDU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MÜZİK
 • Anabilim Dalı MÜZİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 06.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.12.2010
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Müzik Bölümü mezunu olmak.

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile ÜDS veya KPDS belgesi

-Öğrenim belgeleri

-Tasdikli tıranskıript belgesi

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-Sabıka kaydı belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir.

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

MÜRACAAT TARİHİ: Tüm adayların müracaat tarihi, ilanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://yok.gov.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olup, sınav takvimi aşağıdaki gibidir.