• Üniversite Adı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı GIDA BİLİMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 6

İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış yada yapıyor olmak.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yönetmelik Metni (Genel ve Özel Şartlar) için Üniversitemiz web sitesindeki ilanımıza bakınız.BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak duyuru detay numarası mutlaka belirtilecek,
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Lisans diploması ve transkript fotokopisi,
6. İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans diploması ve transkript fotokopisi veya doktora diploması fotokopisi,
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge,
8. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık),
9. ALES Belgesinin fotokopisi,
10. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği),
11. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir),
12. İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa tecrübe belgesi.

Not: Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

BAŞVURU YERİ: Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu Üniversitemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.