• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Mimarlık lisans derecesi ve Mimari Tasarım yüksek lisans derecesine sahip olmak, Kent-Konut Kültür ve Politikaları alanında uzmanlık ve yayınlara sahip olması; İngilizce ve İleri derecede Almanca bilmesi ; ileri derecede bilgisayar ile çizim ve modelleme becerisi.

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Genel Şartlar :
- ALES’ten en az 80 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Özel Şartlar:
- En az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na şahsen veya posta/e-posta (muhdekanlik@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),

- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Tuzla Kampusu, Pk. 34959
Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 677 16 30 Dahili : 1920 – 1921

Faks : 0 (216) 339 16 47