• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak

Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde görevlendirilecek araştırma görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.

- İstanbul'da bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak veya Eylül 2011 tarihi itibariyle kayıt yaptıracak olmak.

- ALES'den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal)

- KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda adayların, başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

- Özgeçmiş (Fotoğraflı),

- 2 referans,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript),

- Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.


Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.