• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

2547 Sayılı Kanunun 32 Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.


REKTÖRLÜK- Yabancı Diller Bölümü/ Hazırlık Sınıfı Birimi (6)

Özel Koşullar

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak; En az iki yıl Yüksek Öğretim Kurumlarında, Eğitim - Öğretim tecrübesi sahibi olmak. İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ya da Eğitim Yöntemi alanlarında Yüksek Lisans veya DELTA Diplomasına sahip olmak; İngilizce Öğretmenliği alanında, materyal, sınav hazırlama, program geliştirme gibi konularda aktif olarak çalışmış olmak.

REKTÖRLÜK -Yabancı Diller Bölümü/Hazırlık Sonrası Birimi (4)

Özel Koşullar

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak; En az iki yıl Yüksek Öğretim Kurumlarında, Eğitim - Öğretim tecrübesi sahibi olmak. İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ya da Eğitim Yöntemi alanlarında Yüksek Lisans veya DELTA Diplomasına sahip olmak; İngilizce Öğretmenliği alanında, materyal, sınav hazırlama, program geliştirme gibi konularda aktif olarak çalışmış olmak.

OKUTMANLAR İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-En az ALES Sınavından 70 almış olmak (Başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlar hariç)

2-En az KPDS/ÜDS den 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar bunu belgelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf

-Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul