• Üniversite Adı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Beslenme ve Diyetetik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Beslenme ve Diyetetik lisans derecesine sahip olmak, Çocuk Beslenmesi alanında yüksek lisans yapmış olmak

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne (1 adet öğretim görevlisi); Beslenme ve Diyetetik lisans derecesine sahip olmak, Çocuk Beslenmesi alanında yüksek lisans yapmış olmak

Aranan Koşullar

31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
ALES'den en az 80 puan almaları,Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.Başvuruda İstenen Belgeler;Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Noter tasdikli örneği)
Diploma (Noter tasdikli örneği)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile elden veya posta yoluyla,

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir

medipol@medipol.edu.tr adresinden bilgi edinilebilir.