• Üniversite Adı İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Ekonomi ve Finans Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İşletme, İktisat, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans bölümlerinden birinden tamamlamış olmak

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen sayıda Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İşletme, İktisat, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans bölümlerinden birinden tamamlamış olmak

Başvuru Şartları

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

1) Bu bölüme atanacak öğretim elemanlarının Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Bölüm ve Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 fotoğraf

Özgeçmiş

Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

Resmi transkript,

Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen eşdeğer bir Sınav Belgesi)

fotokopisiBaşvurular:

Istanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.Başvuru Adresi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü

Beşyol Mah.İnönü Cad.No:40

Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

TEL : (0212) 4256151-1055

FAX : (0212) 4255759

WEB: www.istanbulaydin.edu.tr