• Üniversite Adı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TİP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı NÖROLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 26.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.11.2010
 • Kadro Derecesi 1

Nöroloji anabilim dalında Tıpta Uzmanlık Belgesine sahip olmak

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR


- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.


- Uzman kadrolarına başvurularda; Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.


- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

- İlgili dalda Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERUzman kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçeleri ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Balkan Yerleşkesi / EDİRNE şahsen veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Dilekçeleri ekine; lisans diploması, Uzmanlık belgesi, doktora belgesi, lisans not ortalamasını gösterir transkript , özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgeilebirlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. Dilekçe örneğine http://personel.trakya.edu.tr/ekleme...0Dilekcesi.doc linkinden ulaşılabilir.