• Üniversite Adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a)2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şarttır.
c)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
b)Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
c) Adayların ALES puan şartı başvurduğu alanda olmalıdır.
MUAFİYETLER
Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (17 Ağustos 2011– 07 Eylül 2011). Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

— Adayların ön değerlendirmesi 08 Eylül 2011 Perşembe günü yapılacak olup, sonuçlar 09 Eylül 2011 Cuma günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bilim Sınavları da 12 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 13.00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 14 Eylül 2011 Çarşamba günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, özgeçmiş ile varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesini ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.
—Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.
— Araştırma Görevlisi kadrolarına, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.