• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı POLATLI TEKNİK BİLİMLERİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 5

ALES’ten alanında en az 70 puan almış olmak, Fakültelerin Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Fakültelerin Coğrafya Bölümü mezunu olup alanında iki yıllık tecrübeli olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır..

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.