• Üniversite Adı ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 6

Nano Bilimi ve Nano Mühendisliği Bölümünde doktora yapıyor olmak.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten, atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış,

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

5-35 yaşından gün almamış,
6- Nano Bilimi ve Nano Mühendisliği Bölümünde doktora yapıyor olmak.
- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi: www.agun.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Lisans diploması fotokopisi,

3-Lisans transkript fotokopisi,

4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

5-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
6- Nano Bilimi ve Nano Mühendisliği bölümünde Doktora yaptığına dair Öğrenci Belge Fotokopisi
7-Özgeçmiş,

8-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.agun.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir.

İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İrtibat Adresi:

Abdullah Gül Üniversitesi Zümrüt Mah. Fuar Alanı Kent Müzesi Kat: 2 38090 Kocasinan KAYSERİ
Telefon: 0 (352) 3388800
Faks: 0 (352) 3393365

Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

Not:2- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Not:3- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır