• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İçmimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesi olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri

< Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (Varsa), Doktora/Sanatta Yeterlik Belgesi, Lisans Diploması > ve Varsa Bilimsel Çalışma, Tasarım ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ve Portfolyo ekleyeceklerdir.