• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SİLİFKE-TAŞUCU M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 6

Tarih bölümü mezunu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine (Rektörlük için Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Rektörlük için ilan edilen kadroların dışında, birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından www.selcuk.edu.tr ulaşılabilmektedir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak:

a. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak,

b. Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak

3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

OKUTMAN

1. Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

2. Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYETLER

1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

OKUTMAN

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Onaylı Lisans Belgesi ve Transkripti

6. Bir adet fotoğraf,

7. ALES Belgesi,

8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

11. Rektörlük Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanlığı başvurularında onaylı Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi