• Üniversite Adı MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Endüstri Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Asil Olarak Kazananlar İçin Son Başvuru Tarih : 21 Eylül 2011

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) ALES’den en az 70 puan ve ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak,4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
b) Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca ‘Aslı Gibidir’ yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
- Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş,
- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),
- Lisans Transkript Belgesi,
- ALES Belgesi, ve Yabancı Dil Belgesi,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ
Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, 38280, Talas / Kayseri adresine 09 Eylül 2011 saat 17:00 ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.