• Üniversite Adı BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 6

Makine Mühendisliği mezunu ve Ab projelerinde proje yazım ve eğitimi konularında uzman olmak.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un 33/e maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Uzman alınacaktır.
Duyurulur.

A- MÜRACAAT ŞARTLARI:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (ALES, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliği onaylanmış
olmak.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe
2.Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacak)
3. Özgeçmiş,
4. 2 (İki) adet fotoğraf,
5. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi,
6. Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) onaylı fotokopisi,
7. KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.
8. Yüksek Lisans Belgesinin onaylı fotokopisi veya ilgili alanda en az iki yıl tecrübeli olduğuna dair belge. (Resmi kurumlarda geçen süreler için alınacak tecrübe belgeleri için pirim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel işyerlerinde geçen hizmetler için pirim sorgulaması yapılacak ve belirtilen süreyi tamamlaması halinde kabul edilecektir.

9.ALES Belgesi Fotokopisi

10.Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
- Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
-Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.

C- MÜRACAAT YERİ:
Müracaat için gerekli tüm belgeler bir dosya içerisine konacak ve ilanda belirtilen son müracaat tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla Bilecik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler, müracaat koşullarını taşımayan ve eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(İrtibat Adresi: Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Gülümbe Kampusü BİLECİK Tel: 0228 216 01 01 /1082 Faks: 0228 216 02 87)

MUAFİYETLER:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES); şartı aranmaz.

Not:Konuyla ilgili Üniversitemiz web sitesinde (www.bilecik.edu.tr ) yapılan duyurular tebligat niteliğindedir.