• Üniversite Adı KONYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKULTESI
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 4

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında yüksek lisans yapmış olmak

T.C.
KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesine göre, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca açıktan, yeniden ve naklen atama yoluyla Araştırma Görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

MUAFİYETLER

Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı (ALES) aranmaz.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın başvuracağı Anabilim dalını, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
Özgeçmiş,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkripti,
Bir adet fotoğraf,
ALES Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen mezuniyete ilişkin diploma

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular Konya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.A D R E S :

Konya Üniversitesi Rektörlüğü

Karacigan Mahallesi Ankara Caddesi No: 74 Karatay/KONYATELEFON : 0 332 2362145 -- 0 332 2362146