• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEVLET KONSERVATUARLARI
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 3

Konservatuvarların Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Lisans Mezunu olmak ve alanında enaz iki yıl tecrübeli olmak, ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ:31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.