• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SANAT TARİHİ
 • Anabilim Dalı SANAT TARİHİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 4

Sanat Tarihi Bölümü Lisans mezunu olmak, ALES’ten en az 70 puan almış, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan 70 puan almış ve Sanat Tarihi alanında lisansüstü proğrama kayıtlı olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.