• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SERAMİK
 • Anabilim Dalı SERAMİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 7

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü veya Seramikle ilgili Bölümlerden Mezun olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS-ÜDS’den Yüksek Lisans için en az 55 Sanatta Yeterlik için en az 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Seramik Alanında Yüksek Lisans veya Sanatta yeterlik öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ:50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü veya Seramikle ilgili Bölümlerden Mezun olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS-ÜDS’den Yüksek Lisans için en az 55 Sanatta Yeterlik için en az 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Seramik Alanında Yüksek Lisans veya Sanatta yeterlik öğrencisi olmak.