• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 24.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Ekonomi bölümü lisans dercesine sahip olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.


Aranan Koşullar:

1. ALES'ten en az 70 almış olmak. (başka bir üniversite görev yapmakta veya daha önce yapmış olanlar için bu koşul aranmayacaktır)

2. Ekonomi bölümü lisans dercesine sahip olmak.


İstenen Belgeler:

1. ALES Sonuç Belgesi aslı

2. Diploma fotokopileri

3. Resmi transkript

4. Başvuru dilekçesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)


Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Abide-i Hürriyet caddesi No: 316, Şişli İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.

NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.