• Üniversite Adı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında en az Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yapılacaktır.

Özel Şartlar:

- Alanında en az Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

- Başvurduğu tarih itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Muafiyet :

- Doktorasını tamamlamış olanlar,

- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008 tarihinde) yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

- Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Başvurular:

- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na yapılacaktır.

Başvuru için “Araştırma Görevliliği için Müracaat Formu'' Üniversitemiz web sitesinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

Ayrıca, istenen belgeler bilgisayar ortamında mevcut ise personel@iszu.edu.tr e-mail adresine de gönderilebilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

- Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevliliği için Müracaat Formu'',

- Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,

- Resmi transkript,

- Yabancı Dil Belgesi ( KPDS veya ÜDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

- ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70),

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin www. iszu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.