• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretmenlik Teknik Eğitim,Yazılım Mühendisliği bölümlerin birinden mezun,VB/VB.NET,ASP
/ASP.NET,SQL.t-SQL,LAN,WAN,Wind.sun. sist., veritabanı yönetimi ve Web tab. yaz. geliştirmede tecrübeli olmak.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

UZMAN KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR :

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak
her türlü atamada son 3 (üç) yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)
en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak.
4- Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
5- Yüksek Lisans (Alanında) mezunlarında tecrübe şartı aranmayacaktır.
6- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7- Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

B- MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte
yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

C- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı,kadro derecesi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe ile Başvuru Formu (http://www.karatekin.edu.tr) adresinden temin edilebilir. (Örnek Dilekçe ve Başvuru Formu ilan metninin altında bulunmaktadır)
2- Lisans diploma örneği (Onaylı)
3- Lisans transkript belgesi (Onaylı) (Not dönüştürmelerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
ait dönüşüm tabloları esas alınacaktır)
4- Ales belgesi fotokopisi
5- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi
6- Var ise Yüksek Lisans durum belgesi (Onaylı)
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
9- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
10- Savcılık belgesi (Onaylı)
11- Hizmet Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa)
12- Özgeçmiş
13- İş Tecrübesi Belgesi (Yüksek Lisans mezuniyeti olmayanlar için Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi)

NOT : Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurmumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta
yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılamayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :

Çankırı Karatekin Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı
Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Ütğm. Erdem ERSOY Sk. No:12 Kat 5
ÇANKIRI Tel:+90 (376) 212 79 52