• Üniversite Adı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.


T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Kanunun 32. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR

a) Yabancı dil okutman adaylarının ilgili bölümlerden mezun olması,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


MUAFİYET

· Doktorasını tamamlamış olanlar,

· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1-Başvurduğu kadronun unvanı ile bölümü gösterir dilekçe,

2-Onaylı lisans mezuniyet belgesi,

3-Lisans transkript belgesi

4-ALES belgesi

5-KPDS belgesi veya ÜDS belgesi

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi

7-Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf

8-Özgeçmiş

9-Askerlik durum belgesini, Avrasya Üniversitesi Personel Dairesine şahsen veya posta yolu ile ulaştıracaklardır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


Yazışma Adresi: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli TRABZON

Tel: 0462 334 64 45

Not: Üniversitemiz Web sayfasında yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.