• Üniversite Adı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak

T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)


ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak


MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç) için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

Başvurduğu kadronun unvanı ile bölümü gösterir dilekçe

Onaylı lisans mezuniyet belgesi,

Lisans transkript belgesi

ALES belgesi

KPDS belgesi veya ÜDS belgesi

İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği

Yüksek lisansa devam edenlerin devam ettikleri enstitüden aldıkları öğrenci belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Askerlik durum belgesini, Avrasya Üniversitesi Personel Dairesine şahsen veya posta yolu ile ulaştıracaklardır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


Yazışma Adresi: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli TRABZON

Tel: 0462 334 64 45

Not: Üniversitemiz Web sayfasında yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.