• Üniversite Adı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

En az Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olmak. En az üç öğretim yılı üniversite yabancı dil eğitmenliği tecrübesi sahibi olmak

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar

31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları
ALES'den en az 80 puan almaları,

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar

En az Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olmak
En az üç öğretim yılı üniversite yabancı dil eğitmenliği tecrübesi sahibi olmak

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Aslı veya noter tasdikli örneği)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
İş tecrübesini gösterir belge
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

Varsa yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile elden veya posta yoluyla,

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir

akademik@medipol.edu.tr adresinden bilgi edinilebilir.

Tel: 444 85 44