• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak

T.C.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz bünyesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca nitelikleri aşağıda belirtilen 10 (on) adet İngilizce Okutmanı alınacaktır.

A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 85 (seksenbeş) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 75 (yetmişbeş) puana sahip olmak.


B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olanlar için Öğretmenlik Sertifikasına sahip olmak (yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olan ve İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi alanlarından birinde yüksek lisans diplomasına sahip olanlarda bu koşul aranmaz),

3. Belgelemek koşuluyla, İngilizce öğretimi alanında en az 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak,


C. AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SINAVINDAN (ALES) MUAFİYET

1. Doktora derecesine sahip olanlar,

2. 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar

3. Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ALES’den muaf sayılırlar.


D. GİRİŞ SINAVI

1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 Üçkuyular/İzmir adresinde yapılacaktır.

2. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakat biçiminde yapılacaktır.

3. Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdürler. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda (*) ile belirtilmiş belgelerin tümü resmi onaylı olmalı; belgeler başvuru dosyasına belirtilen sırayla koyulmalıdır.

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. Lisans diploması *

4. (Varsa) yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi *

5. Lisans not dökümü (transkript) *

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi *

7. ALES sonuç belgesi *

8. Öğretmenlik sertifikası *

9. Mesleki deneyim belgesi *

10. Nüfus cüzdanı örneği *

11. Bir adet fotoğrafF. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Belgesi eksik olan ve/veya başvuru son tarihine kadar belgeleri ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri adaylara iade edilmez.

1. Şahsen ve/veya posta yoluyla başvurular için adres:

İzmir Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Gürsel Aksel Bulvarı No:14

35350 Üçkuyular / İzmir

2. İnternet üzerinden başvurular için adres:

nihatkocyigit@gmail.com / nihat.kocyigit@izmir.edu.trG. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Ön değerlendirme ve nihai sınav sonuçları belirtilen tarihlerde üniversitemiz internet sitesinden (www.izmir.edu.tr) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.