• Üniversite Adı ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 17.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 5

Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Öğretmenliğinden mezun olup,Yükseköğretim Kurumlarında en az 6 yıl eğitim öğretim tecrübesi olmak.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

4-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Üniversitemiz Senatosunun 01/08/2011 tarihli ve 2011.05.01sayılı kararı)

5- Eğitim Fakülteleri’nin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Öğretmenliğinden mezun olup, Yükseköğretim Kurumlarında en az 6 yıl eğitim öğretim tecrübesi olmak.

B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- www.agun.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, ilan detay numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Lisans diploması fotokopisi

3-Lisans transkript fotokopisi

4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

5-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

6-Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

7- Özgeçmiş,
8- Yabancı Dil Belge Fotokopisi
Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
Not:2- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

C- BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek www.agun .edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Abdullah Gül Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır.

Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İrtibat Adresi:

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adnan Zümrüt Mah. Fuar Alanı Kent Müzesi Kat:2 Kocasinan /KAYSERİ

Tel.: 0 352 3388800 Faks: 0 3523393365

D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir