• Üniversite Adı MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ANESTEZİYOLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 3

Anesteziyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.Nöroanestezi, nörolojik işlev monitörizasyonu ve postoperatif bakımı konusunda deneyim sahibi olmak.

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı Dille Eğitim Öğretim yapılan Programlarda bu yönetmeliğe tabi Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

a) En az Lisans mezunu olmak.
b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.


MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

• Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

• Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• 2 adet Fotoğraf

ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

KPDS/ÜDS Belgesi veya onaylı fotokopisi

• Lisans ve varsa yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi(Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

• Lisans ve varsa Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

• Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi)

• Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya

• Erkek Adaylar için askerlik belgesi

• Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.


BAŞVURU YERİ VE ADRESİ

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Başvurular ilgili Birime şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

TEL : 0216 336 32 05