• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar ve*Tasarım Fakültesi*
 • Bölüm Adı Görsel İletişim Tasarımı
 • Anabilim Dalı Grafik Tasarımı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Resim Ana Sanat Dalı Lisans ve Yükseklisans mezunu olmak/Görsel İletişim Tasarımı veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Grafik Tasarımı Uzmanlık alanı için;
-Resim Ana Sanat Dalı Lisans ve Yükseklisans mezunu olmak,
-Portfolio tasarımı ile Sanat Tarihi,tasarım ve çizim teknikleri alanlarında uzmanlaşmış olmak,
Multimedia Tasarımı Uzmanlık alanı için;
-Görsel İletişim Tasarımı veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak, Görsel İletişim Tasarımı alanında Yükseklisans mezunu olmak
-Yurt dışında herhangi bir Üniversitede en az 6 ay iş/araştırma deneyimine sahip olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-KPDS-ÜDS/85 veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak
-Görsel İletişim Tasarımı alanında ingilizce eğitim veren bir eğitim kurumunda en az 2 yıl iş tecrübesine haiz olmak,

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (emsal.orhan@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.E-posta ile gönderilen belglerin orjinallerinin giriş sınav tarihinde şahsen iletilmesi zorunludur.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

9-Bilimsel çalışma ve yayınlar
10-İş deneyimini gösterir belge


Başvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4117101