• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İmalat Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Metalurji-Malzeme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak, İmalat Mühendisliği ile ilgili konularda lisansüstü bir programa başlamış olmak veya başlamayı kabul etmek.

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İmalat Mühendisliği

Başvuru Koşulları:

a) İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Metalurji-Malzeme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,

b) İmalat Mühendisliği ile ilgili konularda lisansüstü bir programa başlamış olmak veya başlamayı kabul etmek,

c) ALES sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

f) İngilizce dili ile ilgili koşullar:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı)

Adaylar özgeçmişlerini şahsen ATILIM Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine veya e-posta (bilgink@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.


(Bilgi için Tel: 0 312 586 8368)