• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı GEOMETRİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 4

Fen ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak. Geometri Anabilim Dalı alanında doktora yapmış olmak. 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. Maddesinin (3)-c bendinde belirtilen koşulu sağlamak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.