• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BÜDAM
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçenin eğitimi ve Öğretimi alanlarında Lisans mezunu olmak ve aynı alanlardan birinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BÜDAM (Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Okutman alınacaktır.

AÇIKLAMA

Rektörlük Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Dili Birimi için (1 adet okutman);Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçenin eğitimi ve Öğretimi alanlarında Lisans mezunu olmak ve aynı alanlardan birinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak.

OKUTMANLIK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Mezun olduğu alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)

7-Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

İletişim Adresi:

Başkent Üniversitesi, Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0312 234 10 10/ 1807

Fax: 0312 234 17 57

İLGİLİLERE DUYURULUR