• Üniversite Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TAVAS M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 4,3

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında çalıştırılmak üzere: Biyoloji veya Tarla Bitkileri lisans mezunu olmak, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Tıbbi Mantarlar alanında 2 yıl deneyimli olmak.

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

ŞARTLAR:

- Biyoloji veya Tarla Bitkileri lisans mezunu olmak, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Tıbbi Mantarlar alanında 2 yıl deneyimli olmak.


BAŞVURU:

İlan edilen kadrolara adaylar;

1- Dilekçe (başvurulan unvan ve birim açıkça belirtilecek, adres ve telefon numarası yazılacaktır),
2- ALES Belgesi,
3- Yabancı Dil Belgesi,
4- Özgeçmiş,
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6- Fotoğraf (2 adet),
7- Diploma Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge),
8- Lisans Not Durum Belgesi (transkript),
9- Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi,
10- Alanlarında tecrübe belgeleri,
11- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge,
12- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Tavas Meslek Yüksekokulu'na başvuracaklardır.Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde yayımlanacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki ( http://www.pau.edu.tr ) duyurular tebligat niteliğindedir.