• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı HEMŞİRELİK
 • Anabilim Dalı İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 1

İç Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans yapmış olmak ve 10 yıllık klinik deneyimine sahip olmak

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:

1. ALES'den en az 70 puan aldığına dair belge.
2. KPDS veya ÜDS'den en az 50 aldığına dair belge.
3. Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
4. Mezuniyet notunu gösterir belge
5.10 yılık Deneyime sahip olduğunu gösterir belge