• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MÜTERCİM TERCÜMANLIK
 • Anabilim Dalı FRANSİZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 15.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 26.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Fransız Dili Eğitimi, ya da Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans programlarından mezun olmak, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili Eğitimi ya da Fransız Dili ve Edebiyatı alanlarında lisansüstü programa kayıtlı olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR: Fransızca Mütercim-Tercümanlık Fransız Dili Eğitimi, ya da Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans programlarından mezun olmak, ALES’ten en az 70 puan almış, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan 85 puan almış ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili Eğitimi ya da Fransız Dili ve Edebiyatı alanlarında lisansüstü programa kayıtlı olmak.

ATAMA MADDESİ: 50/d
Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.