• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 7
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Tem.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Tem.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim - Tercümanlık* veya İngiliz/ Amerikan Dili ve edebiyatı* (*Öğretmenlik Sertifikası Olmak Koşuluyla)

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar :
ALES'ten en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- En az 3 (üç) yıl Okutmanlık deneyimine sahip olmak.
Başvuru Şekli :
Adayların, Üniversitemiz ilgili yüksekokul sekreterliğine şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
Adaylar; Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nufüs Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), Merkezi Sınavı Başarı Belgesi Fotokopisi (ALES - Lisans Mezuniyet Alanı ile ilgili alandan en az 70 puan almak gerekmektedir.), Yabancı Dil (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan) Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri {Lisans Diploması, Yüksek Lisans/Doktora Diploması veya Kayıt Belgesi (Varsa)> ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2559
Faks : 0(216) 626 10 80