• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 1

İşletme Bölümü mezunu olmak, İşletme alanında Doktora Yapmış olmak ve Turizm İşletmeciliği alanında en az 2 yıl deneyimli olmak, KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.