• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İnşaat Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak, Bir İnşaat Mühendisliği lisansüstü bir programına başlamış olmak veya başlamayı kabul etmek

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşulları:
a) İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak,
b) ,
c) ALES sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak,
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 sayılı Senato Kararı)

Başvuru Şekli:
Başvurular aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine şahsen veya e-posta ile yapılmalıdır.Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Bilgi için tel: 0312 586 83 68, e-mail:geminoglu@atilim.edu.tr

Başvuru İçin İstenilen Belgeler:
-Özgeçmiş
-Lisans (ve varsa lisansüstü) transkriptleri
-ALES sınav sonuç belgesi
-İngilizce sınavı sonuç belgesi