• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İSTATİSTİK
 • Anabilim Dalı İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 15.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 25.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Üniversitelerin İstatistik Bölümü mezunu olup, İstatistik alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR: Üniversitelerin İstatistik Bölümü mezunu olup, alanında Ales’ ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış ve İstatistik alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.