• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği v.b. alanlarda Lisans ve aynı alanlarda Yüksek Lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl İngilizce Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak (staj ve asistanlık dahil edilmez).

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel: 0 212 311 50 00
Fax:0 212 216 84 41
e-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği v.b. alanlarda Lisans ve aynı alanlarda Yüksek Lisans mezunu olmak,
Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl İngilizce Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak (staj ve asistanlık dahil edilmez),

İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 87 veya TOEFL (IB-82/CB-213/PB-550) veya IELTS 6,5 veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir.
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (Diplomalar ve Transkriptler) Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
3 yıl İngilizce öğretmenliği alanında iş tecrübesini gösteren hizmet belgesi
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.