• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak. KPDS’den 55 puan almış olmak ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini verme (5 yıl) tecrübesine sahip olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.