• Üniversite Adı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Yabancı Diller Birimine Okutman Alınacaktır.

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BAŞVURU ŞARTLARI:

İngiliz Dili Öğretimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarında en az lisans mezunu olmak
ÜDS, KPDS ve eşdeğerliği olan bir sınavdan en az 85 puan almış olmak.
ALES'den herhangi bir puan türünde en az 70 puan almış olmak.
Haftada 20 saatten az olmamak üzere en az bir akademik yıl boyunca İngilizce dersi vermiş olmak veya öğretmenlik formasyon eğitimi sertifikası sahibi olmak.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını yüksekokulumuzun Üniversite Cad. Mustafapaşa 50420 - Ürgüp / NEVŞEHİR adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçesi (www.kapadokya.edu.tr adresinden edinilebilir.)
ALES belgesi
Lisans belgesi
Lisans not dökümü
Yabancı dil (İngilizce) sınavı sonuç belgesi
İş tecrübesi belgesi
Nüfus cüzdanı örneği
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi
Varsa yüksek lisans veya doktora belgesi
Varsa Öğretmenlik sertifikasıNot: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz internet adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.