• Üniversite Adı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Uçak Teknolojisi Programına Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BAŞVURU ŞARTLARI

Uçak Gövde-Motor alanından yüksek lisans diplomasına sahip olmak
İlgili alanda 70 puan ve üzerinde ALES notuna sahip olmak.
Alanında en az iki yıl deneyime sahip olmak

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını yüksekokulumuzun Üniversite Cad. Mustafapaşa 50420 – Ürgüp / NEVŞEHİR adresine yapacaklardır.Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçesi (www.kapadokya.edu.tr adresinden edinilebilir.)
ALES belgesi
Lisans belgesi
Lisans Not dökümü (transkript)
İş tecrübesi belgesi
Nüfus cüzdanı örneği
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi (erkek adaylar için)
Adli sicil kaydı
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi
Varsa Yabancı dil (İngilizce) sınavı sonuç belgesi
Varsa yüksek lisans veya doktora belgesi

Not: Başvuru işlemi için mezuniyet, transkript ve tecrübe belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri gereklidir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz internet adresindeki (www.kapadokya.edu.tr) duyurular bölümünde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.