• Üniversite Adı ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 05.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 1

Sosyoloji Bölümü mezunu olup, 10 yıl tecrübeli olmak

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Üniversitemiz Senatosunun 01.07.2011 tarihli ve 2011.03.02 sayılı kararı)

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

5-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans(tezli) mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az mezuniyetten sonra 10 yıl tecrübeli olmak .
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi: www.agun.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, ilan detay numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Lisans diploması fotokopisi,

3-Lisans transkript fotokopisi,

4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)

5-10 yıl tecrübeli olduğuna dair belge (Resmi kurumlardan alınan tecrübe belgeleri için pirim sorgulaması yapılmayacaktır.)

6 Özgeçmiş,

7- KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği olan yabancı dil belge fotokopisi,

8-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

9-Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Not:1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması durumunda kesinlikle iade edilmeyecektir.

Not:2- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.agun.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Abdullah Gül Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır.

Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İrtibat Adresi:

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Zümrüt Mah. Fuar Alanı Kent Müzesi Kat:2 Kocasinan/ KAYSERİ

Tel.: 0 352 3388800 Faks:3393365

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.