• Üniversite Adı FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Ağu.11
 • Kadro Derecesi

Moda Tasarımı Programına başvuran adaylar için, Moda Tasarımı alanında lisans mezunu olup, ilgili alanda Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir. Adayların, Moda Tasarımı (İngilizce) Programı öğrencilerine ders verebilecek düzeyde olabilmesi için; KPDS, ÜDS veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen muadil bir sınavdan 100 üzerinden en az 70 veya eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR1. Yükseköğretim Kurumlarının Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda Lisansüstü programından mezun olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

5.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanlarında 2 yıl çalışmış olmak

(Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)ÖZEL ŞARTLAR1. Moda Tasarımı Programımız Türkçe ve İngilizce olarak eğitim vereceğinden; KPDS, ÜDS veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen muadil bir sınavdan 100 üzerinden en az 70 veya eşdeğeri bir puan almış olmak.BAŞVURUYA EKLENECEK EVRAKLAR:1.Ayrıntılı özgeçmiş.

2.Erkek adayların askerliklerini gösterir belge

3.Lisans ve Yüksek lisans belgesi

4.Lisans Transkript belgesi

5.ALES Belgesi

6.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

7.İş Tecrübe Belgesi.

8.Nüfus Cüzdanının onaylı örneği.

9.Bir adet fotoğraf

10. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) takım dosya (Mevcutsa).BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların, 08/08/2011 tarihine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

Kocanaip Mah.Kaplıca Cd. No: 3 Osmangazi-BURSATel : 0 224 220 54 54 0 224 223 27 84 0 224 223 22 94